ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันเฉลิมพระขนมพรรษา รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งตัวแทนเข้าร่วมร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับทางจังหวัดพิษณุโลก นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มน. พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมพิธีจุดเที่ยนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานเวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

Loading