ประชุมการดำเนินการขององค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง/สโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย

ประชุมการดำเนินกิจกรรมนิสิต
17.30 น. ประชุมสโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย
18.30 น. ประชุมองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง

 408 total views,  1 views today