ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ เทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่24

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ เทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่24 โดยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมการประชุม โดยมีผู้บริหารนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพียง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) โดยมีเนื้อหาสำคัญ คือ การสรุปการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย งบประมาณในการดำเนินงาน และเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ

ติตตามกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo63/12-21-22-63

Loading