ปีใหม่หอพักครึกครื้นนิสิตชื่นมื่นต้อนรับปีใหม่ 64

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 63 หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้สังกัด งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการ “ปีใหม่หอพัก” ให้แก่นิสิตหอพักฯ ณ บริเวณหน้าอาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้นิสิตที่พักอาศัยในหอพัก ได้ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกัน โดยภายในงานได้จัดให้มีบริการอาหาร น้ำดื่ม แก่นิสิตฟรี รวมถึงได้จัดกิจกรรมสอยดาวเพื่อแจกของขวัญให้แก่นิสิตหอพักด้วย โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้มากกว่า 2,000 คน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในส่วนของอาหาร เครื่องดื่ม และของรางวัลจับสลากให้แก่นิสิต ทาง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้เข้ามาสร้างรอยยิ้มให้แก่นิสิตร่วมกันและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ตลอดไปในโอกาสหน้า

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo63/12-23-63

 

Loading