ชมรมอดีตผู้นำฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ชมรมอดีตผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัย นำโดยนายฤทธิรงค์ แสงสร้อย ประธานชมรมฯ และ นายนายภวัต ภาชน รองประธานชมรมฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยมอบให้กับสภานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท และมอบให้กับองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อนิสิต และมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป

 

Loading