งานปีใหม่เล็กๆ แบบ New normal ของพี่ๆ ช่าง คนงาน คนสวน และ รปภ. หอพัก

หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญของเหล่าช่าง แม่บ้าน คนงาน คนสวน และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหอพักนิสิตฯ ซึ่งถือว่าตลอดปีที่ผ่านมาทุกท่านได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้พัฒนาขึ้น และให้บริการนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง และเพื่อเป็นการขอบคุณ สร้างขวัญ กำลังใจ และตอบแทนความเสียสละของบุคคลดังกล่าว หอพักนิสิตฯ นำโดย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักงานอธิการบดี (นายประยูร สิงห์วิภาส)  หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต จึงได้จัดงานปีใหม่แบบ New Normal ขึ้น โดยภายในได้จัดเลี้ยงอาหารซึ่งเป็นแบบใส่กล่องสามารถนำกลับไปรับประทานที่บ้านได้ และจัดให้มีการจับสลากของขวัญ โดยของขวัญทุกชิ้นมาจากน้ำใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเหล่าผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และเสียงหัวเราะของทุกๆ คน และถือว่าเป็นการเพิ่มพลังให้พวกเขาในการปฏิบัติงานต่อไปด้วย

 

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo64/01-7-63

 

 

Loading