ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2544-45

ฝ่ายฝึกซ้อมรับปริญญา ทำบุญ สังสรรค์ปีใหม่ พิธีชุมนุมสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร
นิสิตอาสาพัฒนาจราจร เอดส์โลก เยี่ยมค่ายอาสา
เทา-งามสัมพันธ์ เรียนรู้ชุมชนสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น บรรยายวิทยาศาสตร์การกีฬา
พัฒนาหอพักนิสิต กฐินมหาวิยาลัย เปิดศูนย์แนะแนวฯ
เปิดโลกกิจกรรม มินิมาราธอน ดูงาน
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา บายศรี ไหว้ครู
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ บรวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรฯ ป้องกันบรรเทาสาธารณะภั
พัฒนาผู้นำนิสิต 45 กีฬาน้องใหม่ pre-Beginning Camp
ประสานงานกิจการนิสิตคณะ ปฐมนิเท 44 กีฬามหาวิทยาลัย 2545
nu voice 44 เปิดโลกกิจกรรม 44 พัฒนาศักยภาพนิสิต 44

 129 total views,  1 views today