ภาพกิจกรรมนิสิต ปี 2547

กองกิจการนิสิตรับการประเมิน คริสต์มาศ  คอนเสริต์
ลอยกระทงเทิดองค์ราชันย์มิ่งขวัญนเรศวร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2547 Music For Life
โครงการเทเบิลเทนนิสพิชิตยาเสพติด กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมพลคนเสื้อเหลืองฟ้าแห่งชาติ
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธ.ภาคเหนือ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเลือกตั้ง: สิทธิหน้าที่
บัณฑิตอุดมคติไทยในระบอบประชาธิปไตย
แรลลี่ปลอดภัยพร้อมใจเปิดไฟ-ใส่หมวก
ทำบุญหอพักและกีฬาชาวหอพัก อบรมสัมมนาและดูงานด้านกิจการนิสิต มอบทุนเทสโก้โลตัส
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3 ปฐมนิเทศนิสิตกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อนใจวัยรุ่น
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตดูงาน สัมมนาบัณฑิตในอุดมคติ ครั้งที่ 5 วันแม่แห่งชาติ
โครงการ Sme ความรู้สู่ความสำเร็จ โครงการอบรมนิสิตแกนนำป้องกันโรคเอดส์ มอบทุนการศึกษา
นิทรรศการโครงการเรียนรู้ฯ หนองอ้อเกมส์ ครั้งที่ 14 ปิดกีฬาหนองอ้อเกมส์ครั้งที่ 14
สูขวัญน้องเจ้าชาวเทาแสด พิธีไหว้ครู เปิดโลกกิจกรรม
To Be Number One Beginning Camp 47 ทำบุญเช้าและพิธีเทเหล้าเผาบุหรี
การนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำกิจกรรม สัมมนาประชุมเชียร์และรับน้องใหม่
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ทำกิจกรรม
ขับขี่ปลอดภัย มน.ห่วงใยคุณ บัณฑิตที่พึ่งประสงค์ มน.มุ่งพัฒนาผู้บริหารสู่สากล
ปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนรู้ฯ สงกรานต์ มน. รดน้ำดำหัวผู้บริหารกองกิจการนิสิต
ตลาดนัดแรงงาน 2547  Creative Dance projects สัมมนากิจกรรมนิสิต
นเรศวรสังคีต ครั้งที่ 15 วันนิสิตดีเด่น ค่ายพัฒนากีฬาสู่ชนบท
ศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต จาก สพจล. อบรมปฎิบัติการ 5 ส. ดนตรีวิถีไทย
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เปิดให้บริการธนาคารขยะ การประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กีฬามหาวิทยาลัย โครงการธนาคารขยะ ลิเก มน.

 113 total views,  1 views today