ภาพกิจกรรมนิสิต ปี 2549

การประกวดนางสาวสยาม
8_12_49
กีฬาอุดมศึกษา 5 สถาบัน
2-3_12_49
ทำบุญอาคารขวัญเมืองหอพักนิสิต
ใหม่ มน. 4_12_49
วันพ่อแห่งชาติ
5_12_49
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ 23-24_11_49
เทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
24-29_11_49
NU. VOICE LX
29-30_11_49
Nu. Friendship rally
19_11_49
โครงการธรรมสัญจร
17-18_11_49
โครงการนิสิตนักศึกษาอาสาำบำเพ็ญ
ประโยชน์ฯ (ภาค 3) 25-26-11-49
งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 พฤศจิกายน 2549
นิทรรศการสุชภาพจิตวัยรุ่น
9_11_49_1
โครงการลูกนเรศวรรณรงค์วินัยนิสิต
และวินัยจราจร 9_11_49
ศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต
สิงค์โปร์และมาเลเซีย 24-27/10/49
โครงการศึึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม มอ.มน.31/10/49
กฐินสามัคคีมหาวิทยาัลัยนเรศวร
3 พฤศจิกายน 2549
โครงการลูกพระฆเนศ
11 ตุลาคม 2549
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือก 18-21 ตุลาคม 49
ช่วยเหลือน้ำท่วมอำเภอบางระกำ
21 ตุลาคม 2549
มอบคอมพิวเตอร์ให้กับ ร.ร.ตชด.
10 ตุลาคม 2549
โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา 22 กุมภาพันธ์ 49
โครงการประชุมหารือนักประชาสัมพันธ์
28 กุมภาพันธ์ 2549
วันนิสิตดีเด่น
6 มีนาคม 2549
งานเผยแพร่ศิลป์อีสาน ครั้งที่ 5
14 กุมภาพันธ์ 2549
นาฎยประดิษฐ์
15 กุมภาพันธ์ 2549
ทำบุญตักบาตรเช้าชมรมพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2549
webmaster student affairs division

 88 total views,  1 views today