ภาพกิจกรรมนิสิต ปี 2552

บุคลากรกองกิจฯ ใน พิธีพระราชทาน
ปริญญา 15-17-12-52
มน.จัดงาน เฉลิมพระเกียรติ
พระเจ้าอยู่หัว (ภาคค่ำ)3-12-52
มน. พิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ
5 -12-52
ม.วลัยลักษณ์ดูงาน
14-12-52
กีฬาเทเบิลเทนนิส มน.คัพ
ครั้งที่ 1 14-15-11-52
FUTSAL NU.CUP
21-29 พย.52
มน.จัดงาน เฉลิมพระเกียรติ
พระเจ้าอยู่หัว
ลอยกระัืทงพระ ประทีบย้อนอดีตวิถีไทย
06-11-52
มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2552
10-11-52
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 37 26-30 ตุลาคม 2552
เทา-งาม สัมพันธ์
ครั้งที่ 13 19-23 ตุลาคม 52
ดนตรีไทยอุดมศึกษา
ครั้งที่ 37 29-31 ตุลาคม 52
ค่ายบางแก้ว
ชมรมนักพัฒนา ซอฟต์แวร์รุ่นเยาว์
มน.ร่วมพิธีเปิดการฝึก นศ.วิชาทหาร
ประจำปี 2552 วันที่ 5-10-52
เยี่ยมค่ายสายธารศรัทธา ร.ร.บ้านห้วยอีจีน
สาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ 12-10-52
“สานศิลป์สู่น้องพี่” ชมรมสืบสานล้านนา
8-9 ตุลาคม 2552
มอบทุนการศักษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
23-09-52
ม.เกษรตรฯ ศึกษา
ดูงานกองกิจฯ 25-09-52
ชมรมศิลปการแสดง จัดโครงการอบรม
การละครเบื้องต้น 29-30 สิงหาคม 2552
มอบสื่อปชส. รณรงค์ไำข้หวัด 2009
09-09-52
NU สัมพันธ์ ครั้งที่ 1(บอล หญิง 7 คน)
6-8-09-52
ลูกนเรศวรต้านภัย ยาเสพติด 2552
13-18 -09-52
ประกวดละคร สร้างสรรค์
“เอดส์ ป้องกันได้ถ้ารู้ทัน”
“เทคนิคการพูดและ
การเป็นพิธีกร”   25-08-52
ต้อนรับศึกษาดูงาน เทคโนโลยีราชมงคล
03-09-52
ปิดเชียร์เปิดใจ ตอน รักน้องต้องตามกฏ
10-08-52
วันแม่แห่งชาติ
12- 08-52
รอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันโต้วาที
ประกวดดาว-เดือน
02-08-52
Green and Clean
University
 07-08-52
การคัดเลือกตัวแทน นักกีฬา มน.พล.
กับวิทยาเขตพะ้เยา 8-9-08-52
ราตรีราตรีวันสถาปนาและ
คืืนสู่เหย้าศิษย์เก่า เทา-แสด
เปิดโลกกิจกรรม
02-08-52
ค่ายเยาวชนคนรักกีฬ่า +อบรมสัมมนา
ด้านนันทนาการและกีฬา
โครงการอบรมและ สัมมนาเชิงฯเพื่อ
พัฒนา กิจกรรมนิสิต 26-07-52
วันสถาปนา มหาวิทยาลัยนเรศวร
29-07-52
ภาพกิจกรรมเก่าๆ
ร่วมวันสถาปนามหาวิทยาลัย
“บายศรีสู่ขัวญเจ้า มงคลเกล้านิสิตแก้ว”
09-07-52
กีฬาหนองอ้อเ้กมส์ ครั้งที่ 19
12 กรกฏาคม 2552
Spirit Cheer ของแต่ละคณะ
12-07-52
โครงการวันนิสิตดีเด่น ประจำปี 2552
01-07-52
เยี่ยมค่ายบำเพ็ญสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
4-6 07-52
พิธีไหว้ครู
9-07-52
beginning camp
ประจำปี 2552
ของฝากBeginning
Camp ’52 องค์การนิสิต มน.
ตลาดนัดนิสิตThe Mall Nor
23-06-52
การแสดงโชว์ของนักเรียน 8 สถาบันในวิวัฒนาการเพลงลูกทุ่ง สัมมนาประชุมเชียร์และรับน้อง
ประจำปี 2552
สัมมนาบุคลากร ด้านกิจการนิสิต
13-15-05-52
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมประเพณี
วันสงกรานต์ ปี 2552
วิวัฒนาการวงดนตรีลูกทุ่งไทย
ในอนาคต 22-04-52
ค่ายเรียนรู้คุณธรรม
นำชีวิตพอเพียง 27-03-52
กีฬาสานสัมพันธ์ NU Drom
31-03-52
ม.แม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงาน
02-04-52
ปรางค์ทองเกมส์
13-14-02-52
โครงการประกันคุณภาพภายใน
กองกิจการนิสิต 03-03-52
สัมมนาผู้นำนิสิตระดับสูง
11-13-03-52
Green Music contest
07-02-52
เลือกตั้งนายกองค์การนิสิตฯ
11-12-02-52
นิทรรศการโครงงานนิสิต
13-02-52
มน.เป็นเจ้าภาพนิสิตรางวัลพระราชทาน
29-01-52
งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา
30-01-52
ปิดโลกกิจกรรม 4-2-52
“Seize the day”
ร้อยศิลป์ลีลา  มุทิตาจิต
15-01-52
กีฬามหาวิทยาัลัยแห่ง ปทท.
“หัวหมากเกมส์”
โครงการธรรมะสัญจร
24-01-52
ทีมนักกีฬา มน. รับมอบโอวาทก่อนไป “หัวหมากเกมส์” โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาล้านนา 
10-01-52
วิ่งคบเพลิงไฟพระฤกษ์
สองแควเกมส์
15-01-52
เปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์
29 ธันวาคม 2551
แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
5 มกราคม 2552
สัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้
 8 มกราคม 2552
webmaster student affairs division

 113 total views,  1 views today