ภาพกิจกรรมนิสิต ปี 2553

NU VOICE 15 รอบรองชนะเลิศ
18-12-53
เปิดตัววารสารรูปแบบใหม่
และเลือกตั้งผู้นำนิสิต มน.
โครงการโปลิโอพลัส
9–12-53
โครงการหอพักสีขาว
09-12-53
ม.นเรศวร ร่วมถวายพระพร
5 ธันวามหาราช
โครงการจัดทำ ใบอนุญาตขับขี่
ฉลองราชาภิเษก ปีที่ 60
มน.ร่วมถวายพระพร
กับหน่วยราชการจังหวัดพล.
ลอยกระทงร่วมใจ ฉลอง
มหาวิทยาลัยครบรอบ 20 ปี 22-11-53
โครงการมน.ร่วมใจช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม27-11-53
ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านยาเสพติด
“การตกแต่งเสื้อผ้า”
โครงการเพิ่มพูนทักษะฯ 18-11-53
มน.ร่วมอบต.ท่าโพธิ์ ัดงานประเพณี
ลอยกระทงวัดคุ้งวารี ประจำปี 2553
มอบทุนการศึกษา
ประจำปี 2553

โครงการเทา-งาม สัมพันธ์
ครั้งที่ 14 [ 24-29-10-53]
กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 18
นเรศวรเกมส์ 13-14-11-53
Futsal NU. Cup ครั้งที่ 2
5-21-11-53
ประชุมเตรียมความพร้อม
กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธํ จ.พล. ครั้งที่ 18
พิธีมอบทุนการศึกษา
The SET Foundation 2-11-53
“กิจกรรม campus tour
ตอน เปิดปากสัญจร” 4-11-53
ทัพเปตอง มน.ร่วมแข่ง กีฬาเปตองมหากุศล
กองทุนหมอเจ้าฟ้า 16-17-10-53
สมาคมนิสิตเก่า มนเรศวร
จัดมวยชิงแชมป์เปี้ยนโลก 22-10-53
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
รอบคัดเลือก 27-31-10-53
ประชุมกองกิจการนิสิต
04-10-53
ลูกทุ่งนเรศวรร่วมประกวด
วงลูกทุ่งชิิง ถ้วยพระเทพฯ
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เยี่ยมชมงานกองกิจฯ มน.
งานบริการนิสิต กส.นำทีมเยี่ยมชม
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 8-09-53
พิธีมอบทุน เครือเจริญโภคภัณฑ์
15-09-53
พิธีมอบโล่ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
22-09-53
โครงการอบรม ทักษะชีวิต
26-08-53
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนิสิต
6-7 ก.ย. 53
กิจการนิสิตดูงาน
มศว.ประสานมิตร
สัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
ประกันคุณภาพนิสิต 23-08-53
สัมมนาบัณฑิตมืออาชีพ “บัณฑิตติดปีก”
26-08-53
โครงการเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด
29-08-53
อบรมแกนนำรณรงค์
ลด ละ เลิกสิ่งเสพติด
โต้วาทีFreshy ประจำปี 2553
16-19 -08-53
เทคนิคการพูด และ การเป็นพิธีกร
21-08-53
“ธรรมนูญนิสิต : สิ่งสำคัญของนิสิต
ม.นเรศวร” 19-08-53
สัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์
รับน้องระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ปิดเชียร์ เปิดใจ ตอนก้าวแรกที่มั่นคง
ของน้องปี 1
รวมพลังลูกนเรศวร เทิดทูน ชาติ ศาสนา
พระมหากษตริย์ 11 -08 – 53
ร่วมถวายพระพร ชัยมงคล
วันแม่แห่งชาติ
Futsal NU. Cup ครั้งที่ 1
11 -08-53
โครงการค่ายเยาวชน
คนรักกีฬา 7-8-08-53
โครงการประกวด สุนทรพจน์
10 -08-53
รวมพลคนรักแอโรบิค 12 สิงหามหาราชินี
11-08-53
Freshy Night 2010
11-07-53
กิจกรรม “พรรษานี้ ทำความดีเพื่อพ่อ”
22-07-53
สถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร
ครบรอบ 20 ปี
รวมพลแห่งศักดิ์ศรี ร้องเพลงเชียร์
20 ปีมหาวิทยาลัยนเรศวร 04-07-53
โครงการ Freedom Stage
08-07-53
เด็กมน.ร่วมใจรับน้อง มิติใหม่
ม.นเรศวร ปลอดแอลกอฮอล์ 09-07-53
จัดอบรมประกันคุณภาพการ
ศึกษา ให้กับผู้นำนิสิต 25-06-53
เปิดโลกกิจกรรม โครงการเทเหล้าเผาบุหรี่
25-06-53
ไหว้พระ 9 วัด ทำทาน 9 ที่
ทำดี 9 อย่าง
ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้่าน
ยาเสพติด ประจำปี 2553
จัดอบรมพัฒนาผู้นำ
To Be Number
จัดอบรมแกนนำ
ร่วมกับสาธารณสุข
พิธีบายศรีนบนเรศ ปกเกศนิสิตแก้ว
2-06-53
ทำบุญตักบาตร Beginning Camp
04-06-53
ทำบุญหอพักนิสิตใหม่
ปฐมนิเทศนิสิตหอพัก
โครงการสื่อสร้างสรรค์ คุณธรรม
“ศิลปการละคร”
pre-beginning Camp เตรียมความพร้อม
15-06-53
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช
Beginning Camp
ปิดโครงการเรียนรู้ คู่คุณธรรมนำชีวิต
พอเพียง 09-04-53
งานคอนเสิร์ตการกุศล วงไมโคร
09-04-53
โครงการสัมมนาผู้นำ ประชุมเชียร์และ
รับน้องใหม่
โครงการ กนช. สัมพันธ์
ตอน กนช. Step 1
เปิดค่ายเรียนรู้ฯ ร.ร.เขาไร่ศรีราชา
30-03-53
โครงการเยี่ยมบ้าน
นิสิตกองทุนเงิน กยศ.
โครงการอบรมและ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ผู้นำนิสิตระดับสูง

ผู้นำนิสิตร่วมสัมมนา “เตรียมความพร้อม
สู่การเป็นผู้นำ”
กีฬาบุคลากร ประจำปี 2553
19-03-53

โครงการหอพักสีขาว ปลอดยาเสพติด
17-02-53
จัดงาน เลี้ยงขอบคุณ และพิธี มอบเกียรติบัตร
ให้แก่นักกีฬาม.
วิชาการสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง
6 -7-03-53
ศูนย์บริการนิสิตพิการ ม.นเรศวร
5-02-53
สัมมนาคณะกรรมการ กิจการนิสิต มน.
7-9-02-53

พรรคมวลนิสิต ได้รับการยอมรับ
ให้ดำรงตำแหน่ง12-02-53
นศ.ท.มน.เข้ารับ การฝึกภาคสนาม
26 มค-1กพ.53
ปิดโลกกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม
04-02-53
จัดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์
04-02-53
กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37
21-30-01-53

ขับขี่ปลอดภัยรณรงค์ วินัยจราจร ครั้งที่ 2
28-01-53

NU VOICE 14 รอบชิงชนะเลิศ
30-01-53
ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 2
24-01-53
ร้อยศิลป์ลีลา สัปดาห์วัฒนธรรม
27-28-01-53
สืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่นล้านนา
29-01-53
โครงการบูรณาการ ป้องกันและแก้ปัญหา
อุบัติเหตุจราจร
กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 17
16-17-01-53
Green and Clean ครั้งที่ 2
21-01-53
ทำบุญขึ้นปัใหม่กอง
30-12-2553
ศิลปวัฒนธรรม อุดมศึกษา ครั้งที่ 10
7-9 -12-52
อบรมแก้อุบัติเหตุจราจร เยาวชน
12-01-53
webmaster student affairs division

 107 total views,  1 views today