ภาพกิจกรรมนิสิต ปี 2554

คว้าโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบรรยายธรรม มุลนิธิ  THE  SET  FOUNDATION christ mas perfect gift
ชมรมคริสเตียน
ทำบุญขึ้นปีใหม่กองกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีทางศาสนา
มหามงคลเฉลิมฯ
เข้าร่วมชมนิทรรศการ
สัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ
สานสัมพันธ์มิตรภาพ
ไทย – ลาว ครั้งที่ 10
ถวายบังคมลา
งานพระราชทานปริญญาฯ
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่กองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยเติมหัวใจให้สังคม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 2
กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ จ.พล.ครั้งที่ 19
กาซะลองเกมส์
ถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปี 2554
โครงการเยาวชนคิดดีทำดี
84โครงการ
กิจกรรมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เตรียมความพร้อมสู้อาเซียน โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 15
18 -23 ตุุลาคม 2554
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพรหมพิราม
บ้านนี้มีสุข ยกกำลังสอง เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก
สภอ.เมืองพิษณุโลกตั้่งด่าน
ปตท.สผ.
มอบทุนเพื่อการศึกษา
ประชุมแบ่งสายกีฬาม.รอบคัดเลือก
จังหวัดเชียงราย
ร่วมงานวันมหิดล เข้ม ก่อนตรวจจับปรับจริง
พิธีมอบรางวัลองค์กร และที่ปรีกษาด้านกิจกรรม
ดีเด่น ยอดเยี่ยม มีประสิทธิภาพ
กองกิจฯ ตั้งด่านตรวจ
เตือน ก่อนจับปรับจริง
กองกิจการรนิสิต ร่วมงานวันมหิดล
กับทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เสวนาเชิงอภิปลาย นิสิต ปชช.กับการ
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
ทดสอบสมรถภาพ
ตัวแทนนักกีฬา มน.
NU Health Festival
นิทรรศการเพื่อสุขภาพ
เปิดเวทีประกวดผลงาน การใช้กระบวนการคุณภาพ มอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ กิจกรรมทูตแห่งความดี
D Ambassador
พัฒนาศักยภาพนิสิต
คิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์
ฝึกอบรมทักษะการเขียน
แบบคอลัมน์นิสต์
มอบรางวัลหอพักเครื่องข่าย
ภายนอกมหาวิทยาลัย
สร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมนันทนาการ
ร้อง เต้น เล่นดนตรี
ละครเวที เรื่อง “ครู”
ชมรมศิลปะการแสดง มน.
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ มน.
“หนองอ้อเกมส์”
โต้วาที ประจำปี 2554
รอบแรก
 รอบสอง รอบชิงชนะเลิศ
พัฒนาศักยภาพนิสิต
หัวข้อ”ภาวะผู้นำจากภายใน”
โครงการประกวดสุนทรพจน์ มน.
ร่วมวันสถาปนาหน่วยฝึกนศท.
ครบรอบ 44 ปี
มน.เตรียมความพร่้อม
เปิดโอกาสเด็กพิการเรียนต่อ
คาราวานแรลลี่ ขับขี่
ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %
“เยาวชนคนกีฬา”เพื่อพัฒนากีฬาให้เยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล
พร้อมวางพานพุ่มสักการะ
กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
รูปแบบวงดนตรีลูกทุ่ง
ประชุมโครงการ เทางามสัมพันธ์ เติมใจให้สังคม กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด
วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยากาศงานคืนสู้เหย้าเทาแสด รางวัลความประพฤติดีพุทธสมาคม
ร่วมลงนาม ถวายพระพร ปิดเชียร์เปิดใจ อบรมเชิงผฏิบัติการละครเพลงลูกทุ่ง
27-07-54
ศึกษาดูงานจาก
ม.เกษตรศาสตร์
อบรมการพูดและ
การเป็นพิธีกร
อบรมการผลิตสื่อการปชส.
ของนิสิตที่รับผิดชอบด้านปขส.
ไหว้ครู ชมรมสืบสานล้านนา
16-07-54
โครงการการแข่งขันโต้วาที
ประจำปี  2554
ฝึกทักษะสู่โลกอาชีพ
เพนท์วัตถุ(กระเป๋า/เก้าอี้)
ภาคเย็น เวียนเทียนรอบหอพระ
14_2=07-54
เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 54
15-07-54
ประกวดดาว- เดือน มหาวิทยาลัยนเรศวร
15-07-54
POWERCHEER
10-07-54
เด็กมอนอรับน้องมิติใหม่
ม.ปลอดแอลกอฮอล์
พรรษานี้ทำดีเพื่อพ่อ
14_1-07-54
ประชุมเครือข่ายหอพัก มอบทุนการศึกษา มูลนิธิ ธ.แห่งประเทศไทย รณรงค์เลือกตั้ง
ไหว้ครู ทำบุญชมรมพุทธฯ ประชุมงานศิษย์เก่าเทา-แสด
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านทักษะการช่วยชีวิต
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 10   I   วันที่ 11-12
นิสิตดีเด่น
คนรุ่นใหม่หัวใจ
ประชาธิปไตย(ช่อง3)
พี่เลี้ยงก้านกล้วย
27-05-54
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการให้คำปรึกษานิสิต
สัมมนาผู้นำรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ 54
ผู้นำนิสิิตพบสื่อมวลชน
25-05-54
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนากิจกรรมนิสิต
ปรับพื้นฐานสื่อสร้างสรรค์
ศิลปะการละคร รุ่น 2
ผู้นำนิสิตพบอธิการบดี ต้อนรับ ม.ราชภัฎ
จ.เชียงใหม่ ดูงานกิจกรรม
สัมมนาเตรียมความพร้อม
ช่วงเปิดภาคเรียน 2554
สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ
วิวัฒนาการเพลง
ประชุมเตรียมความพร้อม
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%
พิธีทำบุญสงกรานต์
ชาวกองกิจการนิสิต
กิจกรรม จิตตปัญญาศึกษา
18-04-54
KM การปฏิบัติงาน ด้านกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา 19-04-54
อธิการบดี มน.รับมอบหลอดผอม จาก
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน
โครงการปั่นน้ำใจสู่้
น้องชาวดอย
พิธีทำบุญประเพณีสงกรานต์
ประจำปี 2554
ศึกษาดูงานเครือข่าย หอพักเอกชน
18-03-54
สัมมนาผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปี 2554
26=27 -03-54
ร่วมใจปลูกต้นไม้
อาคารปราบไตรจักร
ประกันคุณภาพ กองกิจการนิิสิต
02-03-54
มอบรางวัลหอพักสีขาว
03-03-54
อบรมสัมมนาคณะกรรมการ
ดูแลการรับน้อง ประจำปี 54
การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง
“ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร 3”
ปิดโลกกิจกรรม
13-02-54
โครงการประกวด สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
15-02-54
เลือกประธานสภานิสิต
และประธาน กนช.แล้ว
โครงการแข่งขันกีฬา
เครือข่ายหอพักสีขาว
บรรยากาศการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
มอบเกียรติบัตรแก่สภานิสิต
ประจำปีการศึกษา 2553
สืบสานล้านนา จัดขันโตก ครั้งที่ 5
22-01-54
กิจการนิสิตดูงาน ด้านทุน กยศ.
20-21-01-54
นักกีฬา มน.ขอพรพระองค์ดำ
ก่อนเข้าชิงชัย ใน”จามจุรีเกมส์”
มน.ร่วมถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
มน.ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “จามจุรีเกมส์”
ทำบุญขึ้นปีใหม่กองกิจการนิสิต
29-12-53
Naresuan Unversity Open 2
8-9-01-54
เลือกตั้งผู้นำนิสิต มน.
ประจำปี 2554 10-11-01-54

 67 total views,  1 views today