“วิทยุเพื่อการศึกษา สร้างปัญญาสู่มวลชน” – สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร

“วิทยุเพื่อการศึกษา สร้างปัญญาสู่มวลชน”
ภาพถ่ายมุมสูงอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
F.M.107.25 MHz ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก และกำแพงเพชร โดยมีความสูงของเสาส่งสัญญาณ 120 เมตร จะสังเกตุได้ว่าฝั่งตรงข้ามนั้น ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
จุดเริ่มต้น
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2526 นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า กระทรวงคมนาคมได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต พิษณุโลกใช้วิทยุคลื่นความถี่ 107.25 แล้ว จึงขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร F.M.107.25 MHz
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055-961-124
Email : nuradio107.25@hotmail.com
ภาพถ่ายทางอากาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
[ภาพมุมสูงโดยถ่ายด้วยการบินเฮลิคอปเตอร์] ประมาณปี 2535-2536
แหล่งภาพ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
สืบค้น/เทคนิค : พัชรกฤษฏิ์ เนื้อไม้ (มาร์ช) ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ รหัสนิสิต 54
เผยแพร่ : ว่าที่ร้อยตรี อิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต

Loading