กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต(วาระพิเศษ)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 กองกิจการนิสิต จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต (วาระพิเศษ) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มน. เป็นประธาน และได้มีคณะกรรมการจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย
1. ผศ.นพ.บดินทร์ บุตรธรรม   2. นพ.สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล  3. ผศ.พญ.สุภินดา ศิริลักษณ์ ได้มาแนะนำแนวทางและมาตรการ สำหรับนักเรียน / นิสิต / นักศึกษา ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อปฎิบัติตามมาตรการที่จังหวัดกำหนด ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo64/01-20-64

 

Loading