ชมรม TO BE NUMBER ONE จัดโครงการ NU MUSIC TALENT 2021 “ร้อง เต้น เล่นดนตรี”

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการ NU MUSIC TALENT 2021 “ร้อง เต้น เล่นดนตรี” รอบคัดเลือก มีการประกวดจำนวน 5 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทขับร้องเดี่ยวไทยลูกทุ่ง, ประเภทขับร้องเดี่ยวไทยสากล, ประเภทขับร้องเดี่ยวสากล, ประเภท DANCE CONTEST และประเภทวงดนตรีโฟล์คซอง ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยรอบตัดสินจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo64/02-6-7-64

Loading