กิจกรรมเขียนชื่อบนหมวกกันน็อค กันหาย/กันลืม โดยกลุ่มนิสิตจิตอาสารักษ์หมวกกันน็อค

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มนิสิตจิตอาสารักษ์หมวกกันน็อค โดยได้รับการแนะนำที่ดีจาก หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต (คุณพรธิดา บุญยะโรจน์) ได้รวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมเขียนชื่อบนหมวกกันน็อค ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่เวลา 15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของและลดโอกาสในการสูญหายของหมวกกันน็อค การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนิสิตสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากถึง 250 คน นับว่าเป็นกิจกรรมดีๆ อีกกิจกรรมหนึ่งของเหล่านิสิตจิตอาสา เพื่อช่วยแก้ปัญหาการสูญหายของหมวกกันน็อคของเพื่อนๆ นิสิตในช่วงนี้ได้บ้างไม่มากก็น้อยนั่นเอง

 

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo64/02-18-64

Loading