มน.ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น อธิการบดี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยนางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และหัวหน้างานในสังกัดกองกิจการนิสิต เข้าพบ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์

  • ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา รหัสนิสิต 43
  • ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555
  • อดีตนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556-2558

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม //www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/E/034/T_0019.PDF

 

“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”

—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

#ทีมนเรศวร

#MyNU

#NUAlumni

#NaresuanUniversity

#ฉันรักมหาวิทยาลัยนเรศวร

#ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

#ศิษย์เก่าคนเก่ง

#ลูกนเรศวร

#งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

#มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading