ชาวมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมทำบุญถวายโครงการธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว ครั้งที่ 24 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มน. เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมหัวหน้างาน ที่ชาวประชาคมมหาวิทยาลันเรศวรได้ ร่วมทำบุญกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่ได้จัดโครงการธรรมรักษ์ กับหัวใจสีขาว ร่วมกับทางวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV และเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ HIV โดยจะนำไปถวายกับพระราชวิสุทธิประชานาถ  ต่อไป

 

 

Loading