คณะกรรมการตรวจรับการเช่าหอพักสำหรับนิสิตฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอพัก ประจำเดือนมีนาคม 64

เพื่อเป็นการดูแลความเป็นอยู่และการจัดบริการสวัสดิการสำหรับนิสิต ที่พักอาศัยในหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับการเช่าหอพักสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 และผู้เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมหอพักนิสิตในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 15 หอ ได้แก่

1. หอพักชายบ้านเรามอนอ
2. หอพักบ้านเรา
3. หอพักอิงน้ำ
4. หอนักนัทแมนชั่น
5. หอพักแมนชั่น 1
6. หอพักแฮปปี้โฮมเพลส
7. หอพักทวีชัย
8. หอพัก K-Hall
9. หอพักโฮมมี่
10. หอพักจันทร์กะพ้อ
11. หอพักเครสซิเด้นท์
12. หอพักอาซาน
13. หอพักธารา
14. หอพักโกลเด้นท์เพลส
15. หอพักออร์คิดคอร์ท

โดยการลงตรวจหอพักฯ ดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้มีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ กับผู้ประกอบการหอพักเครือข่าย ซึ่งทุกๆ หอพัก ได้ให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยและสจัดมาตราการดูแลนิสิตได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจเยี่ยมหอพักในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประจำทุกๆ เดือน เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีของหอพักนิสิตในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยต่อไป

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo64/03-1-64

Loading