โครงการ NU Music Talent 2021 “ร้อง เต้น เล่นดนตรี”

ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ NU Music Talent 2021 “ร้อง เต้น เล่นดนตรี” โดยจัดประกวด 5 ประเภท ได้แก่ ขับร้องเพลงเดี่ยวไทยลูกทุ่ง, ขับร้องเพลงเดี่ยวเพลงไทยสากล, ขับร้องเพลงเดี่ยวสากล, Dance Contest และวงดนตรีโฟล์คซอง การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ รอบคัดเลือก จัดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ รอบตัดสิน จัดในวันที่ 28 กุมภาพพันธ์ 2564 ณ โรงละคร อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Loading