นิเทศติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องเสลา 1 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศ.ดร.จิรวัฒน์  พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิตและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ นางเกษราภรณ์  คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ และผู้แทนจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ในการนิเทศติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามผลการเรียน ความเป็นอยู่ ความประพฤติ ตลอดจนมอบโอวาทข้อคิดแก่นิสิตผู้รับทุนฯ จำนวน 13 ราย ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo64/03-11-64

 

Loading