นิสิตจิตอาสา มน. มอบหมอนหลอดรักษ์โลก 200 ใบ  ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดคุ้งวารี

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต พร้อมแกนนำนิสิตจิตอาสา ได้นำมอบหมอนหลอดรักษ์โลก จำนวน 200 ใบ  ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 และคุณครู   ณ โรงเรียนวัดคุ้งวารีฯ  ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

 

 

Loading