กองกิจการนิสิต จัดทำความสะอาดและตีเส้นที่จอดรถจักรยานยนต์ อาคารอเนกประสงค์ มน.

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564  กองกิจการนิสิต จัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์  โดยมีนิสิตจิตอาสา จำนวน 30 คน ได้เข้าร่วมและช่วยกันทำความสะอาดถนนระหว่างอาคารกับลานกิจกรรม และได้ทำการวางแบบตีเส้น ทาสี สำหรับการจอดรถจักรยานยนต์ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo64/03-29-64

Loading