กองกิจการนิสิตพร้อมนิสิตจิตอาสา ทำความสะอาดและตีเส้นที่จอดรถยนต์ อาคารอเนกประสงค์ มน.

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 กองกิจการนิสิต จัดระเบียบการจอดรถยนต์ โดยมีนิสิตจิตอาสา จำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมและช่วยกันทำความสะอาดถนนระหว่างอาคารกับลานกิจกรรม และได้ทำการวางแบบตีเส้น ทาสี สำหรับการจอดรถยนต์ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo64/03-30-64

Loading