กองกิจการนิสิต จัดการประชุมฝ่ายเทคนิคกีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พีระสันต์ รองอธิการบดี มน. เป็นประธานในการประชุมฝ่ายเทคนิคกีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการกีฬาประเภทต่างๆ เข้าร่วมประชุมหารือในการดำเนินการ ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading