กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมทำบุญ”วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย”

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พีระสันต์ รองอธิการบดี เดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมทำบุญ”วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย” โดยมีบุคลากรกองกิจการนิสิต และองค์การนิสิต มน. ร่วมพิธี ทำบุญสวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร พร้อมสังฆทานและปัจจัย  ต่อมาได้มีการสรงน้ำพระพุทธรูป  องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรดน้ำดำหัวผู้บริหารในกองกิจการนิสิต จากนั้นร่วมรับประทานอาหาร ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading