ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรกองกิจการนิสิต คุณพรธิดา บุญยะโรจน์

ขอแสดงความยินดี

กับ บุคลากรกองกิจการนิสิต คุณพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต จากการประกวดแต่งคำขวัญ หัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต” โดยรับมอบเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 39 total views,  1 views today