กองกิจฯ และกลุ่มนิสิตจิตอาสามอบถุงใส่อุปกรณ์บรรจุของเสียมอบให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 8 เมษยน 2564 กองกิจการนิสิต โดยนางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต และ กลุ่มนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำถุงใส่อุปกรณ์คนไข้ จำนวน 50 ชิ้น มอบให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยใส่อุปกรณ์บรรจุของเสียจากร่างกายผู้ป่วยผ่าตัด ผู้ป่วยที่ระบบทางเดินปัสสวะบกพร่อง

ทั้งนี้ การจัดทำถุงดังกล่าว จัดทำขึ้นโดยกลุ่มนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่รวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมและมอบให้กับผู้ป่วยดังกล่าว

Loading