กองกิจการนิสิตร่วมสมทบหน้ากากอนามัย และพัดลมให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนิสิต นำส่งมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 2 ลัง   พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว  1 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรับรองบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading