กองกิจการนิสิต มอบ Leg Cover สำหรับใส่ร่วมกับชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วย หัวหน้างาน และบุคลากร กองกิจการนิสิต นำอุปกรณ Leg Cover จากการช่วยกันผลิตโดยบุคลากร และจิตอาสา เพื่อให้แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ใส่ร่วมกับชุด PPE โดยส่งมอบ ณ โรงพยายาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

Loading