รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพิษณุโลก เข้าตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย และผู้ที่กักตัว ที่โรงพยาบาลสนาม หอพักนิสิต ม.นเรศวร

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี ม.นเรศวร พร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพิษณุโลก เข้าตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย และผู้ที่กักตัว ที่โรงพยาบาลสนาม หอพักนิสิต ม.นเรศวร หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ การตรวจเยี่ยมเวลา 14.20 น. รองผู้ว่าฯเสร็จสิ้นภารกิจ การตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ รปภ. และให้ระวัง ตัวเองด้วย และออกจากหอพัก โดยรองอธิการบดี ได้เอ่ยถึงกรณี เจ้าหน้าที่ รปภ.ที่เข้าช่วยเหลือผู้ป่วย จนตัวเองต้องถูกกักตัว ว่าจะทำใบประกาศเกียรติคุณ โดยให้ทางรองผู้ว่าเซ็นรับรองให้ ซึ่งท่านก็ตอบรับด้วยความยินดี

Loading