มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ พัดลมตั้งโต๊ะ และน้ำดื่ม ให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 21 เมษายน 2564 ส่งมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 1 ลัง จำนวน 2,000 ชิ้น พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 2 ตัว และน้ำดื่ม ขนาด 800 ml จำนวน 4,140 ขวด ให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยกลุ่มผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับนิสิต บุคลากร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคลทั่วไป ได้สมทบทุน จำนวนเงิน 18,019 บาท

Loading