ปฏิทินกิจกรรมจิตอาสา กองกิจการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวโหลดเอกสารแบบ PDF ปฏิทินกจิตอาสา64

หมายเหตุ  : กำหนดการหรือรูปแบบกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงความเหมาะสม

ให้ติดตามการสมัครตามวันเวลาที่แจ้งในปฏิทิน จากเพจเฟสบุ๊ค ศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 1,100 total views,  5 views today