บริษัทเอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง บริจาคเงินเพื่อจัดทำ Leg Cover

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 คุณยศวัจน์ รุ่งคณาวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์  รุ่นที่ 14
และคุณนันท์มนัส จันทราอุกฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง ได้บริจาคเงินให้จิตอาสาเพื่อจัดทำ Leg Cover มอบให้แก่
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 273 total views,  2 views today