สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร – บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรษศวร และสภาอุตสหกรรมจังหวัดพิษณุโลกได้เข้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย N95, หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น, ถุงมือยาง และเจอแอลกอฮอล์ มูลค่า 240,930 บาท เพื่อสนับสนุนการบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading