ศูนย์จิตอาสา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมโครงการไปรษณีย์ reBOX “กล่อง BOX บุญ”

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  ศูนย์จิตอาสา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรเศวรเข้าร่วมโครงการของไปรษณีย์ไทย  ในชื่อ ไปรษณีย์ reBOX “กล่อง BOX บุญ”  เพื่อเป็นจุดรับกล่อง ซองที่ไม่ใช้แล้วมาให้ไปรษณีย์ โดยกองกิจการนิสิต นำทีมโดยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต(นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ)และหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต(นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง)  พบปะพูดคุณกับหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพิษณุโลก (นายประพนธ์ ตันเยี่ยน) และ ผู้ช่วยหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพิษณุโลก (นายอภิเชษฐ์ แพงวังทอง) พร้อมทั้งรับอุปกรณ์ตั้งจุดรับบริจาคกล่องและซองดังกล่าวเพื่อนำไปแปรรูปเป็นชุดเก้าอี้กระดาษ และที่สำคัญช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค โควิด-19 ยังมีเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่นเตียง โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ ณ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading