ผู้นำนิสิต พบอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564

   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย สภานิสิต องค์การนิสิต สโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย ประธานกรรมาธิการด้านของชมรมกิจกรรมส่วนกลาง เข้าพบอธิการบดีโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อรับนโยบายในการดำเนินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบ ชุดครุยวิทยฐานะ และเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพกิจกรรมทั่งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo64/06-18-64

 

 

Loading