ประชุมหารือเรื่องการจัดการความรู้ของกองกิจการนิสิต ประจำปี 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการความรู้ เข้าร่วมการประชุมหารือเรื่องการจัดการความรู้ของกองกิจการนิสิต ประจำปี 2564 เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการความรู้ของกองกิจการนิสิตต่อไป  ณ ห้องสบายคลายเครียด กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

Loading