ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์-บริสุทธิ์ รหัสนิสิต 41
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ YEC (Young Entrepreneur chamber of commerce) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ วาระปี 2564 – 2565 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ในพิธีการสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 วาระปี พ.ศ. 2564 – 2565 ณ วินทรี ซิตี้ รีสอร์ต เชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์-บริสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ รหัสนิสิต 41
ประวัติการทำงาน
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวทีฟ ดีไซน์ แอนด์ครีเอชั่น จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

Loading