สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าตรวจเยี่ยมการจัดบริการ สวัสดิการในหอพักนิสิต มน.

เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 2564 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต ได้ให้การต้อนรับ นายวัชรินทร์ วิรมย์เจียม หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค นายสุทรรศน์ สิทธิศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายสัญญา กีรติวาสี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และ นางสาวน้ำหวาน ทองดี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าตรวจเยี่ยมการจัดบริการ สวัสดิการในหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID 19)และได้ข้อสรุปดังนี้

1. ระบบคัดกรองผู้เข้าพัก และมาตรการดูแลนิสิต เข้า-ออก มีความเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรการของจังหวัดพิษณุโลก

2. การจัดการขยะ และการคัดแยก แนะนำให้ใช้ถุงมือยางเพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรค และในกรณีขยะของนิสิตที่กักตัว ให้มัดถุงแยกทิ้ง โดยไม่ต้องคัดแยก

3. การทำความสะอาดพื้นอาคาร แนะนำให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ไฮเตอร์ หรือ เดทตอล ถูทำความสะอาดพื้น จะเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าน้ำยาทำสะอาดปกติ

4. ระบบน้ำประปาในหอพัก แนะนำให้เพิ่มค่าคลอรีนให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคที่ดีขึ้น

ณ หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

Loading