การรับเอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ของนิสิต ม.นเรศวร

บรรยากาศการรับเอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ของนิสิตสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระหว่างวันที่ 16-27 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

 

 225 total views,  2 views today