ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตและที่ปรึกษาที่สร้างชื่อเสียง

ประกาศผลเชิดชูเกียรติที่ปรึกษาผลงาน/โครงการ/กิจกรรม นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อรับรางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563

 356 total views,  1 views today