ผู้ว่าฯ พิษณุโลกตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ม.นเรศวร

เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และหัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต ได้เข้าร่วมต้อนรับ นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.และทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ได้แก่ นางสาวนิว  สุขมั่น นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาจุลชีววิทยา ภูมิลำเนา อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยนอกเหนือจากการตรวจเยี่ยม ท่านผู้ว่าฯ และทีมงาน ยังได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดูแล การเรียน การปฏิบัติตนของนักเรียนทุนฯ และแนวทางในอนาคต อีกทั้งยังได้มอบเงินทุนสนับสนุนเป็นการส่วนตัวอีกด้วย

Loading