การพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนิสิตที่ต้องการส่งผลงานต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไป และผลงานต้องเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดเอกสารได้ที่ www.sa.nu.ac.th ผู้ที่สนใจส่งผลงานกลับมายังกองกิจการนิสิต ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 สอบถามเพิ่มเติม 0-5596-1222 (เปิ้ล รุจิระ เครือฟั่น)

หลักเกณฑ์คัดเลือกเด็กและเยาวขนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

 

 18 total views,  2 views today