การประชุมเตรียมความพร้อมการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 กองกิจการนิสิต ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ ) ประจำปีการศึกษา 2565 (portfolio) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประชุมถึงแนวทาง กำหนดเกณฑ์ การเข้ารับศึกษาต่อในปีนี้ ผ่านระบบ Microsoft Teams

Loading