แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา

นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมหัวหน้างาน กองกิจการนิสิต เข้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา ที่เข้าดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Loading