กองกิจการนิสิต ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสา และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อร่วมน้อมรำลึก ร.9

กองกิจการนิสิต ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสา และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการทำข้าวไข่เจียวแจกให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาทั่วไป เมื่อ 13 ตุลาคม 2564 เวลา ณ หน้าอาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างเวลา 10.00 – 14.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.จิรสันต์ พิระสันต์ รองอธิการบดี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัย นายประยูร สิงห์วิภาส ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัย ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ชาดา กลิ่นเจริญ ร่วมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการร้านค้า และนิสิตจิตอาสา มาร่วมทำข้าวไข่เจียวแบ่งปันแจกในวันนี้ด้วย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวของผู้บริหาร คณะจารย์ บุคลากร ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ และวัตถุดิบในการปรุงอาหาร เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ผัก เนื้อสัตว์ นอกจากนั้น ยังมีอาหารปรุงสำเร็จ อื่น ๆ เช่น ข้าวโพดทอด สลัดโรล ผัดหมี่ซั่ว ขนมตะโก้เผือก กบทอด น้ำพริกกะปิ น้ำพริกผัดหมู น้ำสมุนไพร และอื่น ๆ อีกมากมายที่มาร่วมแบ่งปันในกิจกรรมดังกล่าว ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo64/10-13-1-64

Loading