กิจกรรมเต้นแอโรบิคด๊านซ์เพื่อสุขภาพ เปิดให้บริการแล้ว

กิจกรรมเต้นแอโรบิคด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ ลานแอโรบิค ข้างอาคารอเนกประสงค์
::เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ งดวันหยุดนักขัตฤกษ์::

Loading