กองกิจการนิสิต มน. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มน. พร้อม นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ หัวหน้างาน บุคลากร และผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยการนำของ คุณอภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมบุคลากร และผู้นำนักศึกษา ส่วนบริหารองค์การนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ทั้งนี้ได้มีการบรรยาย และแลกเปลี่ยนสอบถามการทำกิจกรรมในส่วนของกองกิจการนิสิต มน.และ องค์การนิสิต  สภานิสิต จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมสถานที่ อาทิ ศูนย์สุขภาวะ และ NU Square  พร้อมมอบของที่ระลึก ณ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่  www.sa.nu.ac.th/photo64/11-18-64

 

 

Loading