จัดกิจกรรมในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 บุคลากรและนิสิตจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะและปรับภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ โดยบุคลากรและนิสิตจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะและปรับภูมิทัศน์บริเวณ

กลุ่มที่ 1 บริเวณลานกิจกรรม (ลานแอโรบิค)

กลุ่มที่ 2 บริเวณลานอเนกประสงค์ NU Alumni park  และบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำหน้าหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมีนางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo64/12-3-64


Loading